Farligt gods

Farligt gods

 

Vi tillhanda håller även farligt gods transporter, te.x  Radioaktivt. Kontakta Svedala Cargo för mer information.

VÄXELNUMMER: +46 (0) 40 402270
E-POST: info@svedalacargo.se