Allt ska gå rätt till

Säkra transporter med tydliga villkor


För oss på Svedala Cargo är det viktigt att du som kund känner dig trygg med dina transporter. Därför utförs alla uppdrag i enlighet med Alltrans 2007 och Allbud 98. Läs mer vad som gäller i de allmänna bestämmelserna. Har du några frågor gällande exempelvis avtal, försäkringar eller ansvar är du välkommen att ringa oss på Tel : +4640402270

När Svedala Cargo lagerhåller ditt gods ansvarar vi för att det hanteras på bästa sätt. Vi har ansvar ända tills godset lämnats ut till mottagaren eller levererats på den adress som anges i fraktdokumentet.

För Svedala Cargos verksamhet används Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015.

  • Svedala Cargo har avtal med Biltrafikens arbetsgivarorganisation.
  • Svedala Cargo är försäkrade genom Länsförsäkringar samt Trygg Hansa.

Vid skadat gods


Det är viktigt att kontrollera att godet är intakt vid leverans. Vid eventuella skador på gods eller emballage är det viktigt att göra en anmärkning för att kunna erhålla ersättning. Kontrollera därför alltid godset tillsammans med chauffören.
Om du upptäcker en skada på godset eller emballaget ska detta noteras på den fysiska fraksedeln eller i chaufförens App i mobilen (I detta fall kan du som kund få en digital kopia på fraktsedeln via mejl). En anmälan om skatat gods skall signeras av både mottagare och chaufför. Mer information finns att läsa i Alltrans 2007 §30.


Kvalitetsarbete


På Svedala Cargo försöker vi ständigt förbättra vår verksamhet och er upplevelse som kund.
Tillsammans med personal och våra kunder arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår organisation och våra processer.


Betalningsvillkor och fakturering


30 dagar netto eller enligt överenskommelse. Faktureringsavgift debiteras inte.


DMT


Från och med den 1 mars 2022 har Svedala Cargo infört ett drivmedelstillägg
(”DMT”) på prislistor, detta kan för kund innebära antingen plus eller minus beroende på hur bränslepriserna utvecklats.
Vårt DMT följer Sveriges Åkeriföretags SÅ-index och justeras månadsvis.
Månadsvis justeringar ger en kontinuerlig justering av priserna vilket säkerställer att
ni som kunder får ett rättvist pris.
För maximal transparens kommer justeringen att redovisas som en separat rad på
fakturan för alla berörda kunder.


Visselblåsarfunktion


Syftet är att berörda ska känna att de anmälningar som görs enligt Svedala Cargos visselblåsarpolicy blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Du rapporterar öppet eller anonymt här.